Karabük İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Karabük İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Türkiye Hane Halkı Sağlık Araştırması Uzatıldı

Güncelleme Tarihi: 07/08/2017

      Bakanlığımızca Ülkemizde bulaşıcı olmayan hastalıklar ve risk faktörleri konusundaki mevcut durumun katılımcıların bildirimine dayalı verilerin yanı sıra fiziksel ve biyokimyasal ölçümler (kan ve idrar) ile de desteklenerek belirlenmesi amacıyla Dünya Sağlık Örgütü işbirliği ile"Türkiye Hanehalkı Sağlık Araştırması"  (Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Risk Faktörleri) çalışması yürütülmektedir. İlimizde de yapılmakta olan saha araştırması Ağustos ayı sonuna kadar uzatılmıştır. Saha çalışması hanelere ziyaret şeklinde olup anketörler tarafından yüz yüze görüşmeler, sağlık ekipleri tarafından tansiyon, boy, kilo ve bel çevresi gibi fiziksel ölçümler yapılacak, parmak ucundan kan ve idrar numuneleri de alınarak yürütülecektir.