Karabük İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Karabük İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Helitam (Hemşirelik Lisans Tamamlama) Programı Diplomaları

Güncelleme Tarihi: 17/08/2017         Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Helitam (Hemşirelik Lisans Tamamlama) Programı kapsamında mezun olan aşağıda isimleri yazılı kişiler; şahsen veya  vekaleten
 (noterden vekalet alınarak ) geçici mezuniyet belgesinin aslı ile (kaybetmiş iseler gazete kayıp ilanı getirilerek) diplomalarını Müdürlüğümüz İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğünden alabileceklerdir.

1-Yasemin ÖZAY
2-Semra YASAV
3-Arzu OKUR